Krajowy standard rachunkowości – co to jest?

W polskim prawie jest wiele kruczków, które regulują nieruchomości jak i rachunkowość. KSR to nic innego jak sprawozdanie dotyczące obrotu pieniądza w Państwie w ciągu dwóch ostatnich lat, przez co możemy mieć rzeczywisty obrót wszelkich środków finansowych. Musi być nie mniejszy niż 2 strony A4 z czego każdy fragment tabel powinna być opatrzona komentarzem ze strony księgowego.

Każdy komentarz powinien opisywać co w danym momencie się działo, przez co możemy określić czy wielkość finansów jest większa czy mniejsza. Często przy tym są potrzebne dowody księgowych, czyli papiery takie jak:

- Faktury

- Paragony

-Faktury oraz faktury korygujące.

Część z tych dokumentów będzie jako dowód w KRS dotyczący obrotów pieniądza. Najniższym jak i najważniejszym szczeblem jest praca księgowych w gminach czy np z miejscowości takich jak Słupca, przez co później daje się średnią sumę pieniędzy na gminę, starostwo, a następnie na województwo. Ważne jest to aby określić średnią ilość domowników w danej rodzinie.