Podziel majątek z pomocą fachowca

Separacje i rozwody coraz częściej dotykają nie tylko młode małżeństwa, ale również nie są rzadkością wśród tych z długim stażem. Zawsze kończą ważny etap w życiu, jednak oznaczają początek problemów i batalii, w której po obu stronach znajdują się osoby, które kiedyś darzyły się uczuciem. Najczęściej nim sytuacja zakończy się na sądowej sali, podejmowane są mediacje, które niestety nie zawsze przynoszą spodziewane efekty. Przyczyn rozwodów jest bardzo dużo, a sprawy dotyczące różnic charakterów, zdrady, alkoholizmu, problemów finansowych, uzależnień, nieślubnych dzieci, to tylko część z nich. Rozwód to zawsze jakaś życiowa porażka, a jego konsekwencjami są kwestie dotyczące przyznania opieki nad dzieckiem, alimentów, ale również i podziału majątku. Ta ostatnia kwestia stanowi szczególnie newralgiczną sprawę, szczególnie w sytuacji, kiedy w grę wchodzą duże pieniądze, a w dochodach osiąganych przez małżonków, widoczne są duże różnice. Czasami też jeden z partnerów pracuje, a drugi zajmuje się dziećmi i nie ma własnego dochodu. Ustalenie podziału majątku, ewentualnych alimentów i ich wysokości, sprawia, że często są to sprawy, które potrafią się naprawdę długo ciągnąć, szczególnie gdy żadna ze stron nie chce pierwsza ustąpić. Nic dziwnego, że podział majątku we Wrocławiu, jak i w każdym innym mieście, to zadanie dla kancelarii adwokackich, które mają doświadczenie w tych zagadnieniach i w nich się specjalizują. Daje to zawsze ich klientom pewność, że zaproponowane rozwiązania oraz podejmowanie kroki, będą miały dużą skuteczność. To samo dotyczy również możliwości załatwienia spornych kwestii w sposób ugodowy. Porozumienie stron jest korzystne dla wszystkich stron sporu. Po pierwsze zyskujemy na czasie. Po drugie - oszczędzamy, ponieważ obniżają się np. koszty sądowe. Warto też pamiętać, że sędzia nie zawsze dzieli majątek na równe części. Podział może być różny, a tym samym mało satysfakcjonujący. Adwokat może zaproponować zaś rozwiązania, które będą do zaakceptowania przez każdą ze stron.